alt=

Version: 1.0.4
Fil størrelse: 1 GB

Klik her for at logge ind

CD-ORD 9- inkl.Ordbog og SkanReadIndeholder:
CD-ORD 9
Den Danske Ordbog version
SkanRead
Stine Stemmen

CD-ORD 9

- med oplæsning af tekst, skærmlæsning, ordforslag og stavehjælp.

CD-ORD er et personligt læse- og skriveværktøj, der også kan anvendes som et pædagogisk eller kompenserende redskab i undervisningen. Med CD-ORD kan du læse og skrive på dansk, engelsk, tysk og andre sprog.Fra CD-ORDs værktøjslinje har du hurtig adgang til at få tekster læst op og få støtte til at skrive. Brug fx CD-ORD på internettet, i tekstbehandling og i dit email-program.

I CD-ORD kan du vælge, hvordan teksten skal læses op. Teksten kan fremhæves, efterhånden som den læses op. CD-ORD har også oplæsning af menuer og anden skærmtekst og kan læse op, mens man skriver.

Ordforslagene i CD-ORD understøtter forskellig
skrivestil og ordforråd.
Der følger ordbøger med til at give kontekstbaserede forslag på dansk, engelsk, tysk, spansk, fransk, norsk eller svensk, når man skriver. CD-ORD tager højde for stavefejl på alle syv sprog.Det er nemt at oprette fagordlister, når man har behov for ordlister til særlige fagområder eller andre sprog.

I CD-ORD kan du hurtigt skifte imellem profiler til
dansk, engelsk og tysk, og du kan oprette dine egne profiler.

Til oplæsning på dansk følger Carsten-stemmen, Festival-stemmen Anne og nuance-stemmen Magnus med CD-ORD. De danske talesyntese stemmer giver
en let forståelig oplæsning af al tekst og integreres automatisk i CD-ORD, når de installeres. Du kan også
få læst op på engelsk, tysk og mange andre sprog.

Målgruppe:
Personer med ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder.
Personer med nedsat skrivefunktion (motorisk).
Alle, der kan have glæde af støtte til at læse og skrive tekster - i skolen, under uddannelse, på arbejds-
markedet eller privat.